Produktgrupper

Plaströrsanslutningar, presskoppling

Plaströrsanslutningar, stickkoppling

Ventiler och ställningar för vattenmätare

Backventiler och smutsfilter

Servisventiler, spindelförlängningar, borravspärrning, byglar och tillbehör

PEX-röranslutningar, bruksvatten och uppvärmning

Fördelare, väggdosor och tillbehör

Rördelar av mässing, flänsar och tillbehör

Stålrörsanslutningar

Kulventiler, påfyllningsventiler och slidventiler

Verktyg och monteringstillbehör

Läckagevakt