Finska vattenledningsarmaturer i mer än 50 år

Finska vattenledningsarmaturer i mer än 50 år

Heikki Laiho Oy är en av de ledande tillverkarna av vattenledningsarmaturer i Norden. Familjeföretaget, som grundades 1967, ligger i Norrmark nära staden Björneborg. Mer än 50 års erfarenhet, innovativ och kundorienterad produktutveckling samt produktionsmetoder som kontinuerligt utvecklas, är hörnstenarna i vår verksamhet, vilket har gjort oss till en av de viktigaste tillverkarna av vattenledningsarmaturer, både på den inhemska och nordiska marknaden. Vi har cirka 45 anställda och vår omsättning är cirka 11 miljoner euro.

Vårt mål är att vara en pionjär inom branschen i Finland och produkterna vi tillverkar under varumärket HELA representerar det bästa inom sitt område. Vår produktutveckling baseras alltid på slutanvändarens behov och grundprincipen är produktens absoluta funktionalitet under krävande nordiska drifts- och installationsförhållanden.

HELA-produkter är säkra att använda

Vi tillverkar produkter av högkvalitativa råvaror. Vårt viktigaste råmaterial, avzinkningshärdig mässing, är lämpligt för användning i komponenter i dricksvattensystem och har utvecklats speciellt för att förhindra korrosion av delar av vattenförsörjningsnätet orsakad av aggressiv mark och vatten i Finland och norra Europa.

I vår verksamhet följer vi certifierade kvalitetssystemet ISO9001:2015. Alla produkter som omfattas av nationellt typgodkännande är testade och typgodkända (STF) av VTT. Kopplingar och ventiler för bruksvattensystem täcks inte av den harmoniserade produktstandarden, dvs. de kan inte CE-godkännas och därför krävs ingen CE-märkning, men produktens lämplighet visas i Finland genom STF-typgodkännande.

Vi samarbetar med branschens forsknings- och testinstitut och HELA-produkter uppfyller gällande myndighetskrav.

Funktionalitet. Tillförlitlighet. Ekonomisk effektivitet.

Heikki Laiho Oy vet hur man kombinerar funktionalitet, tillförlitlighet och ekonomisk effektivitet i sina produkter. Hörnstenarna i vår verksamhet är hanteringen av tillverkningsprocessen hela vägen från design till slutmontering och förpackning. Effektiv, högautomatiserad produktion i kombination med innovativ produktutveckling, funktionella informationssystem och logistik garanterar kunden den bästa lösningen i rätt tid och till ett konkurrenskraftigt pris.

Investeringar i produktionsteknik och kontinuerlig utveckling av tillverkningsprocessen säkerställer att våra produkter är av högsta kvalitet och ekonomiska för våra kunder. Grunden för vår produktutveckling är en kontinuerlig dialog med kunder och slutanvändare, vilket innebär att vi strävar efter att utveckla produkter som är funktionella, enkla att använda och samtidigt kostnadseffektiva.

 

Garanti- och leveransvillkor

Heikki Laiho Oy:s allmänna leverans- och garantivillkor för näringsidkare. Dessa villkor kommer att följas om inget annat skriftligt avtalats.

 
Tietosuojaseloste (PDF) 78 KtYeiset toimitus- ja takuuehdot (PDF) 107 Kt

Specialprodukter och kontraktstillverkning

Förutom standardprodukter tillverkar vi också produkter och delar efter kundens önskemål och egna ritningar. Mer än 50 års erfarenhet av design och tillverkning av olika mässings-, aluminium- och stålprodukter samt mycket moderna och konkurrenskraftiga produktionsmetoder gör Heikki Laiho Oy till en ansedd och pålitlig underleverantör.

Vi har flera ansedda inhemska och utländska industriföretag från olika branscher som våra kunder. Som underleverantör med full service kan vi erbjuda hela tillverkningsprocessen konkurrenskraftigt och pålitligt, från produktdesign och 3D-modellering till slutmontering och testning.

Gjuteri

Vår gjutningsmetod är kokillgjutning av mässing och aluminium. Styckestorleken varierar i allmänhet från cirka 0,2 till 20 kg. Seriestorleken varierar mellan 100 och 15 000 stycken. Storleken på den minsta satsen som är lönsam att tillverka beror mycket på stycket och måste alltid bedömas från fall till fall. Väldigt mångformiga stycken kan gjutas med kokillgjutning. Produktens invändiga former görs med sandkärnor som kan användas för att göra mycket komplicerade invändiga former.

Vi designar och tillverkar alla nödvändiga gjutformar (kokiller) samt sandkärnformar, vilket gör det möjligt för oss att säkerställa produktens tillverkningsförmåga och ett lyckat slutresultat.

Kokillgjutning som gjutningsmetod ger genom snabb stelning och kylning av gjutmetallen en finkornig och tät mikrostruktur och därmed goda mekaniska egenskaper. Delarna gjutna i en kokill (= form) av metall har enhetliga egenskaper och en god ytkvalitet.

Maskinverkstad

Gjutna produkter bearbetas i vår moderna och högautomatiserade maskinverkstad. Förutom att bearbeta gjutna produkter i vårt eget gjuteri, svarvar och bearbetar vi även olika delar och komponenter från mässing, stål samt HST-stänger och materialrör. Vår mångsidiga maskinbas möjliggör snabb och kostnadseffektiv produktion av även komplicerade delar. Förladdning av alla våra produktionsmaskiner utförs av robotar med maskinsyn och produktionen kan köras obemannad. Maskinsortimentet innehåller flera olika transfermaskiner, bearbetningscentrum med 3-, 4- och 5-axlar samt olika svarvar och stångautomater.